โรงแรมเคป กูดู สานฝันให้กับเยาวชนไทยบนเกาะยาวน้อย จัดประกวดผลงานศิลปะจากขยะรีไซเคิล ชิงทุนการศึกษากับ KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2

Last updated: 4 มี.ค. 2563  | 

โรงแรมเคป กูดู สานฝันให้กับเยาวชนไทยบนเกาะยาวน้อย จัดประกวดผลงานศิลปะจากขยะรีไซเคิล ชิงทุนการศึกษากับ KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2

               โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย และ คาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย ในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ นำโดย ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดกิจกรรม KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2562-2563) เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยบนเกาะยาวน้อยให้มีเวทีในการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลให้เป็นผลงานศิลปะชั้นเยี่ยม ร่วมกับตัวแทนนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนบนเกาะยาวน้อยทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืด โรงเรียนบ้านท่าเขา โรงเรียนเกาะยาว และโรงเรียนเกาะยาววิทยา โดยมอบทุนการศึกษาและรางวัลจำนวน 24 รางวัลให้กับนักเรียนทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนที่บ้านอยู่เย็นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

              นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปการประดิษฐ์ผลงานศิลปะ โดย เอลิค โตบัว ศิลปินผู้มากความสามารถและโด่งดังด้านงานเครื่องประดับสวมหัว มาเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ในการแนะนำการคัดแยกขยะ รวมทั้งการลดปริมาณขยะบนเกาะยาวน้อย พร้อมร่วมแบ่งปันไอเดียนำขยะที่เก็บได้บนเกาะมารีไซเคิลเป็นผลงานศิลปะม้าน้ำที่โดดเด่นสวยงาม ซึ่งม้าน้ำเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล โดยศิลปินเอลิคและผู้ช่วย นภาภัสสร์ ศรีปัตตา ใช้มุมมองในการดีไซน์ช่วยแนะนำและร่วมประดิษฐ์ม้าน้ำอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนบนเกาะยาวน้อยจนผลงานม้าน้ำจากขยะรีไซเคิลสำเร็จสวยงาม และได้ตั้งอยู่ที่โรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

              เพื่อให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โรงแรมเคป กูดู และคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย ได้จัดกิจกรรม KUDU GOES GREEN ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมต่อเนื่อง โดยกิจกรรมแรกเป็นการรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่พักอาศัยบนเกาะยาวน้อย มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะรอบเกาะ และอิ่มอร่อยไปกับกิจกรรม “KUDU GOES GREEN” โดยสามารถนำถุงขยะ 1 ถุง แลกรับเครื่องดื่มหรือไอศกรีมได้ 1 รายการ จากคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย ในระหว่างวันที่ 13 – 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

                ในการนี้  ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ผู้ริเริ่มโครงการฯ เปิดเผยว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทางโรงแรมเคป กูดู และ คาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย จัดกิจกรรม KUDU GOES GREEN ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจทำประโยชน์ให้สังคมและชุมชนบนเกาะยาวน้อย เราอยากมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ เพื่อให้เขามีกำลังใจ และใช้เป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดในงานด้านศิลปะต่อไป เรารู้สึกชื่นชมกับความตั้งใจและผลงานศิลปะของนักเรียนทุกๆ ทีม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่มีความสามารถ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ขยะที่เก็บได้จากบนเกาะมาคัดแยกและนำกลับมาใช้สร้างให้เกิดประโยชน์ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มีความสวยงาม รวมทั้งกิจกรรมร่วมกันสร้างม้าน้ำจากขยะรีไซเคิล ซึ่งเด็กๆ ทำอย่างเต็มที่พอผลงานเสร็จทุกคนต่างอิ่มเอมใจ เป็นม้าน้ำที่สวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจเพราะพวกเราช่วยกันทำ สำหรับพวกเราน้องๆ ทุกคนเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณอาจารย์จากโรงเรียนบนเกาะยาวน้อยที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีในกิจกรรมครั้งนี้” 

                 สำหรับการประกวดในปีนี้ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 17 ชิ้นงาน จาก 4 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลงานศิลปะจากขยะรีไซเคิลในกิจกรรม KUDU GOES GREEN ครั้งที่ 2

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Koh Yao Kids โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 9,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประถมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืด กลุ่ม Follow Me Sunshine โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Ability Create โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในระดับประถมศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าเขา กลุ่ม คนรักษ์สิ่งแวดล้อม, โรงเรียนบ้านท่าเขา กลุ่ม เยาวชนคนรักโลก, โรงเรียนบ้านน้ำจืด กลุ่ม Minnie Mouse, โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Broom และ โรงเรียนบ้านน้ำจืด กลุ่ม Kitty Recycle โดยได้รับทุนการศึกษากลุ่มละ 2,000 บาท


ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม ชั้นวางของโดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 9,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม ชุดเตียงนอน โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม ชุดทำความสะอาด โดยได้รับทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม กระปุกออมสินนกเงือก และ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม โคมไฟ โดยได้รับทุนการศึกษากลุ่มละ 2,000 บาท

                   นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเกาะยาว กลุ่ม Koh Yao Kids และ โรงเรียนเกาะยาววิทยา กลุ่ม กระเป๋าสานเส้นพลาสติก, รางวัลแชร์ภาพเบื้องหลังกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 800 บาท และรางวัลชมเชย Gift Voucher จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล รวมมูลค่าทุนการศึกษา 62,000 บาท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้